Sentier d'interprétation de Serra di Scopamena: « A strada di Rinucciu »

Duration 3h00
Village
20127 SERRA-DI-SCOPAMENE

Onglets

Description
Municipality of departure: SERRA-DI-SCOPAMENE
Municipality of arrival: SERRA-DI-SCOPAMENE
Type of route: Loop
Markup: Flèche bleue